Alle opleidingen kunnen doorgaan in uw bedrijf, vereninging of zelf bij u thuis

Reanimatie met AED


De opleiding reanimatie met AED leert deelnemers levensreddende vaardigheden. Het omvat reanimatie en het gebruik van een AED om snel en effectief te handelen bij een hartstilstand. Met deze training kunnen mensen bijdragen aan het vergroten van overlevingskansen en het verminderen van blijvende schade.


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

Levensreddend handelen baby en kind


De opleiding Levensreddend Handelen voor baby's en kinderen is van onschatbare waarde voor ouders en professionals die met jonge baby’s en kinderen werken. Deelnemers leren essentiële vaardigheden om adequaat te reageren op noodsituaties zoals verstikking,  bewusteloosheid, hartstilstand,... De training omvat o.a. het uitvoeren van reanimatie, het gebruik van een AED,… Na afronding ontvangen deelnemers een attest dat voldoet voor Kind en Gezin.


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

EHBO initiatie


Initiatie EHBO biedt een toegankelijke kennismaking met de basisprincipes van EHBO. Tijdens deze introductie leren deelnemers de essentiële vaardigheden die nodig zijn om adequaat te reageren in noodsituaties. De training omvat onder meer het verlenen van eerste hulp bij kleine verwondingen, zoals snijwonden, brandwonden, en kneuzingen, maar ook hoe te handelen bij hartinfarct, epilepsie, CVA,...


Initiatie EHBO biedt een waardevolle basis voor iedereen die meer wil weten over eerste hulpverlening en zichzelf of anderen beter wil kunnen bijstaan in noodsituaties.


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

Basisopleiding bedrijfshulpverlener


De basisopleiding bedrijfshulpverlener leert toekomstige bedrijfshulpverleners  doeltreffend handelen in medische noodsituaties op de werkvloer. De training omvat EHBO-vaardigheden zoals eerste hulp bij verwondingen en levensbedreigende situaties zoals hartstilstand. Na afronding ontvangen deelnemers een BHV-certificaat, waarmee ze hun bekwaamheid aantonen in het verlenen van hulp tijdens calamiteiten op de werkvloer.


€1800 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 15u uur

Bijscholing bedrijfshulpverlener


Jaarlijks dienen bedrijfshulpverleners zich bij te scholen. A.M.T.S. biedt deze bijscholingen aan. A.M.T.S. biedt vijf modules aan zodat op een periode van vijf jaar de hele basisopleiding opnieuw aanbod is gekomen.


€420 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 4u uur

EHBO in de ouderenzorg


Tijdens EHBO-trainingen voor de ouderenzorg leren zorgverleners of mantelzorgers hoe ze snel en effectief kunnen handelen in noodsituaties die zich kunnen voordoen bij ouderen. Dit omvat het herkennen van symptomen van beroertes, hartaanvallen, vallen en fracturen, evenals het verlenen van eerste hulp bij ademhalingsproblemen, wonden en bloedingen. Tijdens deze opleidingen komen de reanimatietechnieken niet aanbod. 


Deze opleiding wordt ook aangeboden op niveau van verpleegkundige en zorgkundige


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

EHBO in kinderdagverblijf


Medewerkers in kinderverblijven worden getraind in het snel herkennen van noodsituaties bij kinderen, zoals verwondingen, verslikking, allergische reacties en koortsstuipen. Ze leren hoe ze adequaat moeten handelen, eerste hulp moeten verlenen en wanneer professionele hulp moet worden ingeschakeld. Door deze training kunnen kinderverblijven een veilige omgeving bieden waarin de gezondheid en het welzijn van kinderen te allen tijde worden beschermd.


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

EHBO voor leerkrachten


Tijdens de EHBO-training leren leerkrachten hoe ze diverse situaties kunnen herkennen en behandelen, zoals verwondingen, allergische reacties, flauwvallen, wondzorgen, breuken,...


De reanimatietechnieken komen hier niet aan bod.


€310 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

Brandopleidingen


Als werkgever geef je de nodige aandacht aan brandpreventie en brandbestrijding, want voorkomen is beter dan genezen. Ontstaat er toch brand, dan moeten je medewerkers juist kunnen handelen. In de opleiding kleine blusmiddelen van 3 uur, oefenen je medewerkers met blussen, alarmeren en evacuatie.


Inhoud:

  • In het theoretische luik staan we onder andere stil bij:
  • de branddriehoek
  • de diverse brandklassen
  • de verschillende soorten blusmiddelen
  • veiligheidssignalisatie in het kader van brand en evacuatie
  • de snelheid waarmee een brand uitbreidt
  • de meerwaarde van rookdetectoren.


De praktische sessie staat in het teken van oefenen met kleine blusmiddelen bij het blussen van:

  • verschillende branden blussen met een blusdeken
  • een brand met een CO2-blusser
  • een brand met een schuimblusser


Kleine Blusmiddelen digitale unit


Tijdens deze opleiding komen bovenstaande items aanbod, maar wordt er geoefend met een digitale unit. De deelnemers krijgen een VR-bril op om de rook te simuleren. Door de unit kan er geoefend worden op de reeële werkplek (werkruimte, bewonerskamer, kinderdagverblijf, magazijn,...) Er worden digitale brandblussers gebruikt die ook effectief gebruiksklaar moeten gemaakt worden. Bekijk hiernaast een filmpje over de unit. Wij werken met VR-brillen in plaats van een rookmachine.


€950 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

Kleine Blusmiddelen echt vuur


De cursiten krijgen eerste een theoretische toelichting zoals bovenaan beschreven staan. In deze opleiding oefen de cursisten bepaalde blustechnieken waarbij echt vuur wordt gebruikt. Uiteraard zal dit buiten op een gecontroleerde manier gebeuren.


€1200 (excl BTW) + €0,50/km (Excl BTW) - De opleiding duurt 3u uur

unsplash